024 Design heeft deze site met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. In geen

enkele omstandigheid is 024 Design aansprakelijk voor directe of indirecte

Schade als gevolg van gebruik van de op de 024 Design internet-site

vermelde informatie. Afbeeldingen en bestanden van 024 Design zijn beschermd

en mogen derhalve op geen enkele wijze gebruikt worden zonder schriftelijke

toestemming. 024 Design heeft de nodige links naar andere sites.

Wij dragen geen verantwoording voor de inhoud en beleid op deze sites.

024 Design behoudt zich het recht voor om de internet-site en de inhoud

daarvan zonder voor aankondiging te wijzigen.

 

Privacy

 

Al de door u verstrekte informatie wordt met de grootste zorg behandeld en

wordt niet aan derden verstrekt als daar geen uitdrukkelijke toestemming voor

is gegeven door de betreffende persoon. Bepaalde verwijzingen op deze site

kunnen voeren naar sites die door derden worden aangeboden en bijgehouden

en waarover 024 Design geen controle heeft. Wij dragen en aanvaarden geen

enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie

van dergelijke sites. 024 Design aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

 

Algemeen

 

Alle prijzen op deze site zijn in EURO’s, exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

De informatie die op deze site wordt geboden is onder voorbehoud, hierbij

inbegrepen de prijzen en specificaties van producten. Al de genoemde handelsmerken

zijn eigendom van de desbetreffende fabrikant. De getoonde afbeeldingen worden

slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten.

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden

van toepassing.